Czech English
SLUBAN PASUJE I S JINYMI KOSTKAMI
OMALOVÁNKY

Používaní stránek

Tyto webové stránky provozuje Sluban Hračky, divize společnosti Elinex Electric s.r.o. Družstevní 311, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen "Sluban Hračky"). Používáním stránek vyjadřujete svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami. Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto podmínky upravit.


Cílem těchto stránek je zajistit veřejnosti plný přístup k informacím o značce Sluban, která nabízí hračky pro děti. Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace o této nabídce. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit. Sluban Hračky však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.


Prohlížením těchto stránek se zavazujete, že budete tyto webové stránky používat k zákonným účelům a takovým způsobem, který nezasahuje do práv jiných osob ani je neomezuje v užívání těchto webových stránek a nezmenšuje jejich potěšení z nich. Zavazujete se, že na tyto webové stránky neumístíte žádné informace nebo jiný obsah, který je nebo může být nepřesný, hanlivý, urážlivý nebo porušující naše práva.
Texty, obrázky, loga a webové stránky samotné podléhají ustanovením zákonů o duševním vlastnictví.


Obchodní značky, loga, produktové i jiné obrázky, popisky a texty obsažená na těchto webových stránkách jsou cenným duševním vlastnictvím společností Sluban Europe b. v. a/nebo Sluban hračky.

Veškeré texty, obrázky, loga a obecně data jakéhokoli typu obsažené na těchto webových stránkách nesmějí být bez našeho předchozího výslovného souhlasu jednotlivě ani jako celek vyjímány, opětovně používány, reprodukovány, zobrazovány ani upravovány za účelem vytvoření jakéhokoli veřejného prohlášení nebo k jakýmkoli jiným komerčním účelům. Pokud nebude o takový souhlas požádáno nebo pokud nebude vydán, vyhrazujeme si právo využít jakékoli prostředky nápravy, které máme podle ustanovení trestního nebo občanského práva.

Obrázky a texty produktů z těchto webových stránek mohou být staženy pouze pro osobní a informativní účely, a to pod podmínkou, že budou dodrženy veškerá příslušná autorská práva. Obrázky na stránce omalovánky jsou zdarma ke stažení pro osobní použití a k zapojení se do soutěže Vymaluj a vyhraj se Slubanem.

Vyhrazujeme si právo požadovat odstranění jakéhokoli neschváleného odkazu na tyto webové stránky.


Ochrana osobních údajů

Svěřená osobní data nebudeme bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací na webových stránkach www.sluban-hracky.cz. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze. S veškerými osobními nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Sluban_Minifigurky
NahoruDolu